Inglasad balkong på betongräcke (vit räckesvägg är monterad)

12.3.2019