Inglasad balkong av NIKA – Stockholm

Ramfri inglasning med räckesglas - NIKA